VLASTIVĚDA - 2. POLOLETÍ - NAŠE DĚJINY

 

Internetová učebnice vlastivědy - Dějiny pro 4. a 5. ročník

 

Dějiny ve starých obrazech V.Černého

 

Pěkné komixy o našich nejstarších dějinách

Libuše a Přemysl - - - Založení Prahy

První Přemyslovci - - - Přemyslovská knížata - - - Oldřich a Břetislav - - -  První  král

  Václav IV. a lazebnice Zuzana

 

Dějiny udatného národa českého - televizní seriál, všechny díly

 

Staré pověsti české - interaktivní vycházka po úspěšné výstavě v Národním muzeu

 

 

   TEST - ZNÁŠ ČR???

Učivo na 1.pololetí - Česká republika

 

 

1. Naše vlast                stáhnout v ppt.              (Pracovní list v doc)

2. Členění území ČR   stáhnout v ppt               (Pracovní list v doc)

                 Doplňující odkaz: Regiony ČR - elektronická učebnice pro 4.- 5.ročník

3. ČR demokratický stát stáhnout v ppt

4. Státní symboly       stáhnout v ppt        (Pracovní list v doc)

5. Mapy a plány. Orientace v krajině.

6. Povrch ČR              stáhnout v ppt

                 Doplňující odkaz: Vrcholy nejvyšších pohoří ČR

                 Doplňující odkaz: ČR - povrch, vodstvo, města, památky

7. Vodstvo ČR      Hra na určování řek v ČR

8. Města ČR         stáhnout v ppt    Pracovní list v doc

9. Počasí a podnebí

10. Zemědělství, průmysl, nerostné bohatství

11. Ochrana přírody   Hra - Naše národní parky a CHKO

12. Cestujeme po naší vlasti   Virtuální Čechy       Cesty krajem.cz (kraje, města, 1000 videí)

13. Praha

 

 

Většinu témat do prezentací a pracovních listů převedl pan učitel L.Šára ze ZŠ Lukavice.