Testování Scio Gepard

Naši žáci prošli v rámci hodin Informatiky testováním společnosti Scio, které zjišťovalo, jak se dnes děti v 5. a 9. třídě umí orientovat ve světě

Všudypřítomnost informací je realitou dnešního světa, před přívalem informací lze jen těžko utéct, a proto je nezbytně nutné umět se s nimi vyrovnat. Čím více informací se na nás valí, tím důležitější je naučit se s nimi správně zacházet: dokázat si vybrat jen ty potřebné, věrohodné, objektivní, a umět je efektivně využít pro běžné situace i pro řešení pracovních – nebo školních – úkolů. Soubor dovedností využívaných při práci s informacemi bývá označován jako informační gramotnost.

Výsledky budouk dispozici od 5.11.2012. Děti se k nim mohou dostat na základě přiděleného hesla. Pokud ho ztratily, s výsledkem je seznámí učitel.

Více o projektu včetně ukázkových úloh se můžete dozvědět na informačním letáku

 

Přístup k výsledkům

 

 

Testování 5.ročník

V letošním školním roce se páťáci zúčastní generální zkoušky na celostátní testování znalostí žáků ZŠ. Tato zkouška je realizována v rámci Programu zjišťování výsledků vzdělávání, vyhlášeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 171 školského zákona. Účast škol je povinná.

Testování vzbudilo v souvislosti s nevydařenými státními maturitami mnoho emocí. Diskutuje se dodnes přínos testů (nemohou totiž nikdy obsáhnout skutečně všechny dovednosti a schopnosti dětí) a panují obavy, zda výsledky testování nemohou ohrozit celkové hodnocení školy nebo se odrazit v budoucí kariéře žáků, na jejich sebevědomí apod. Kritici se také obávají, aby nakonec výsledkem nebyla jen příprava na úspěch v daném testu.

Naše loňská zkušenost však ukazuje, že v testech jsou skutečně jen otázky založené na velmi základních znalostech a dovednostech, které mají žáci běžně zvládat.Výsledky většinou poměrně odpovídaly možnostem jednotlivých žáků. A tak testy určitý přínos ve smyslu zpětné vazby přece jen měly. Také obavy z následků, které by případný neúspěch v testech mohlo školám a jejich žákům přinést, byly vesměs vyvraceny jako neopodstatněné. Na finální podobu a pojetí celosplošných srovnávacích testů si však musíme počkat do roku 2014, kdy se celá akce rozjede naostro.

 

Vyzkoušejte si loňské testy:

Matematika - základní varianta

Matematika - těžší varianta

Český jazyk - základní varianta

Český jazyk - těžší varianta

Anglický jazyk - základní varianta

Anglický jazyk - těžší varianta

Poslech - AJ v MP3

 

Žáci se testují elektronicky na PC. Pokud správně odpoví na úvodní triviální otázky, naskočí jim automaticky těžší varianta testu.

iDnes ve svém článku k tématu nabídla čtenářům ukázky z testů. Diskuze pod článkem docela pobavila :-)

Příklad 16 - 8 : 4 = zamotal mnohým hlavu a přišli se "skandálním odhalením", že jsou všichni od ministra po MD Dnes úplní amatéři...

Správný výsledek je prý 2. Souhlasíte?